625 satır nedir hakkında bilgi hakkinda bilgiler - terimler sozlugu

625 satır nedir hakkında bilgi :

  1. Uluslararası Radyo Danışma Kurulu'nca (CCIR) Avrupa ülkeleri için saptanan satır ölçünü. (Bu ölçünde her resim625 satırdan oluşur, saniyede alan sayısı 50'dir).MollaCami.Com