Vedûdiyet hakkinda bilgiler - kk lugat

Vedûdiyet : sevilir olma, kendini sevdirme.

MollaCami.Com