vâreste hakkinda bilgiler - kk lugat

vâreste : affedilmiþ, kurtulmuþ.

MollaCami.Com