vakýa hakkinda bilgiler - kk lugat

vakýa : olmuþ, var olan.

MollaCami.Com