üstûre hakkinda bilgiler - kk lugat

üstûre : efsane, uydurma hikâye, mitoloji.

MollaCami.Com