üslûbperest hakkinda bilgiler - kk lugat

üslûbperest : üslûba aþýrý düþkün.

MollaCami.Com