üslûb hakkinda bilgiler - kk lugat

üslûb : anlatým biçimi.

MollaCami.Com