ünûset hakkinda bilgiler - kk lugat

ünûset : diþilik.

MollaCami.Com