ünsiyet hakkinda bilgiler - kk lugat

ünsiyet : alýþkanlýk, dostluk.

MollaCami.Com