üftâde hakkinda bilgiler - kk lugat

üftâde : düþkün, çaresiz.

MollaCami.Com