tekavvüs hakkinda bilgiler - kk lugat

tekavvüs : eðilme, bükülme.

MollaCami.Com