tekallüs hakkinda bilgiler - kk lugat

tekallüs : kasýlma.

MollaCami.Com