tehâsüm hakkinda bilgiler - kk lugat

tehâsüm : düþmanlýk.

MollaCami.Com