tefessüh hakkinda bilgiler - kk lugat

tefessüh : bozulma, çürüme.

MollaCami.Com