taallüm hakkinda bilgiler - kk lugat

taallüm : ilim öðrenme.

MollaCami.Com