þâkulî hakkinda bilgiler - kk lugat

þâkulî : düþey.

MollaCami.Com