rûzumahþer hakkinda bilgiler - kk lugat

rûzumahþer : öldükten so a dirilip toplanma günü.

MollaCami.Com