rûhî hakkinda bilgiler - kk lugat

rûhî : ruhla ilgili.

MollaCami.Com