Rubûbiyet hakkinda bilgiler - kk lugat

Rubûbiyet : ilâhî terbiye, Allahýn bütün varlýklarý eksik bir hâlden mükemmel bir hâle doðru götürmesi, bu esnada her nevi ihtiyaçlarýný vermesi ve onlarý emrine itaat ettirmesi.

MollaCami.Com