perîþan hakkinda bilgiler - kk lugat

perîþan : daðýnýk.

MollaCami.Com