Osmanîler hakkinda bilgiler - kk lugat

Osmanîler : Osmanlýlar.

MollaCami.Com