okýyye hakkinda bilgiler - kk lugat

okýyye : eskiden kullanýlan bir aðýrlýk birimi, dörtyüz dirhem.

MollaCami.Com