nübüvvet hakkinda bilgiler - kk lugat

nübüvvet : nebilik, peygamberlik.

MollaCami.Com