mütelebbis hakkinda bilgiler - kk lugat

mütelebbis : giyinmiþ.

MollaCami.Com