mütehayyiz hakkinda bilgiler - kk lugat

mütehayyiz : yer tutan.

MollaCami.Com