mütehassirane hakkinda bilgiler - kk lugat

mütehassirane : özleyerek, hasret çekerek.

MollaCami.Com