müstemleke hakkinda bilgiler - kk lugat

müstemleke : sömürge.

MollaCami.Com