müstâcel hakkinda bilgiler - kk lugat

müstâcel : acele yapýlmasý gereken.

MollaCami.Com