Müseylime hakkinda bilgiler - kk lugat

Müseylime : peygamberlik dâvâ eden yalancýnýn adý.

MollaCami.Com