munkabýz hakkinda bilgiler - kk lugat

munkabýz : sýkýntýlý, büzülmüþ.

MollaCami.Com