müminât hakkinda bilgiler - kk lugat

müminât : kadýn müminler.

MollaCami.Com