mümehhed hakkinda bilgiler - kk lugat

mümehhed : hazýrlanmýþ, serilmiþ.

MollaCami.Com