mümânea hakkinda bilgiler - kk lugat

mümânea : karþýlýklý engelleme.

MollaCami.Com