mülk hakkinda bilgiler - kk lugat

mülk : bir þeyin dýþ yüzü.

MollaCami.Com