mülhak hakkinda bilgiler - kk lugat

mülhak : katýlmýþ.

MollaCami.Com