mülevves hakkinda bilgiler - kk lugat

mülevves : kirli, pis, bulaþýk.

MollaCami.Com