muktezîyât hakkinda bilgiler - kk lugat

muktezîyât : gerektirenler, gerekçeler.

MollaCami.Com