mükevvenât hakkinda bilgiler - kk lugat

mükevvenât : yaratýlmýþlar.

MollaCami.Com