mükerrem hakkinda bilgiler - kk lugat

mükerrem : kerîm olan, kendisine deðer verilen, saygýdeðer.

MollaCami.Com