mükellefiyet hakkinda bilgiler - kk lugat

mükellefiyet : mükellef olma, yükümlülük, görevli oluþ.

MollaCami.Com