mükebbir hakkinda bilgiler - kk lugat

mükebbir : tekbir getiren, "Allahuekber" diyen.

MollaCami.Com