mükâbere hakkinda bilgiler - kk lugat

mükâbere : münakaþada aðýz kalabalýðý ile karþýsýndakini yenmeye çalýþma, yanlýþta direnme, büyüklenme.

MollaCami.Com