mêyûsiyet hakkinda bilgiler - kk lugat

mêyûsiyet : ümitsizlik.

MollaCami.Com