mevzî hakkinda bilgiler - kk lugat

mevzî : bir þey konulacak yer.

MollaCami.Com