Mevlânâ hakkinda bilgiler - kk lugat

Mevlânâ : Mesnevî adlý kitabýn da yazarý olan ünlü velî ve þair.

MollaCami.Com