metînâne hakkinda bilgiler - kk lugat

metînâne : dayanýklý biri gibi.

MollaCami.Com