mesmûm hakkinda bilgiler - kk lugat

mesmûm : zehirlenmiþ.

MollaCami.Com