mesânî hakkinda bilgiler - kk lugat

mesânî : bir þeyin tekrarý.

MollaCami.Com