mesâi hakkinda bilgiler - kk lugat

mesâi : çalýþmalar, emekler.

MollaCami.Com