merkûb hakkinda bilgiler - kk lugat

merkûb : binek.

MollaCami.Com